Het gaat ook u aan!Het is ondoenlijk om alle informatie die over u komt via de krant, televisie, internet of boeken allemaal te verwerken. Zo ook met de op deze pagina beschreven verwijzingen naar websites. Gegeven het grote belang hoop ik dat u een keuze zal maken en dat onderwerp dat u het meeste aangaat serieus te onderzoeken. Het mooiste is als u overtuigd wordt van de informatie en deze verder doorgeeft of anderszins actief wordt of financieel bijdraagt.

Je kan de krant niet openslaan of het nieuws zien of er is weer sprake van het invoeren van regels: geboden en verboden. De meest recente ernstige regel die nu ingevoerd wordt is het geven van vingerafdrukken bij het aanvragen van een nieuw paspoort. kijk bij privacy first

Overal verschijnen camera's. Het lijkt onschuldig en wij wennen er aan! Onze kinderen en klein-kinderen weten niet beter straks! Het is precies zoals George Orwell in 1984 heeft beschreven. We hebben het niet eens meer in de gaten, maar we leven al in de samenleving van Big Brother. En dat onder het mom: “je hebt immers toch niets te verbergen!”. Ik verwijs u naar: de libertaire ideenwereld of zoek op Google naar “libertarianism”. Of lees Ayn Rand als een roman voor u een aangenamere manier is om deze informatie te verkrijgen. Atlas Shrugged is ook vertaal: Atlas in Staking.

En lees natuurlijk 1984 en Aldous Houxley: Brave New World (heelrijke nieuwe wereld). En daarmee komen wij op het onderwerp “mind control”. De desinformatie over alle gebieden van het leven: Godsdienst, economie, relaties, psychologie, gezondheidszorg, geld en oneindig veel meer. Om de kop bij de horens te pakken: Wat weet u over de aanslag “9/11” Alleen wat de officiele media u vertellen? Dat het een aanslag van een groepje terroristen is? Of is er misschien een totaal andere kijk op het gebeuren? Hoe kan het dat er een gebouw instort dat niet eens geraakt is door een vliegtuig (of ander gebouw)?

Wij zien wel een plotseling excuus om Irak binnen te vallen en draconische maatregelen te nemen met betrekking tot controle van mensen. Je kan zonder enige reden gearresteerd worden. Iedereen is al verdacht. Je bent schuldig tot het tegendeel “bewezen” is. Waar blijven onze rechten? Fundamentele rechten waar wij als samenleving honderden jaren voor gevochten hebben? Stop de controlewaanzin! De rechtsstaat gaat niet over het recht van de meerderheid, maar over de bescherming van de minderheid. En de kleinste minderheid is het individu: u en ik.

Ook hier zie je de voorspelling van Orwell uitkomen. Er wordt een vijand-beeld geschapen van de “terrorist”, die OVERAL kan opduiken en waar wij ons tegen moeten beschermen. Nu, ik heb nog nooit een terrorist gezien! U wel? Tot dat je ogen opengaan en je realiseert dat de overheid de terrorist is. Die neemt alle vrijheid weg. Dus ook economische vrijheden en rechten. Wie leest nog: Ludwig von Mises of Friedrich Hayek? Lees: The road to serfdom!. Maar wij geloven de FED en de centrale bank en de ministers. Hoeveel schuld hebben wij eigenlijk? Kijk op: totale wereldschuld . Lees Willem Middelkoop: De val van de dollar. Wat is “ons” geld nog waard?

De gezondheid van de mens staat op het spel. Homeopathische geneesmiddelen worden verboden! Alleen wat de pharmaceutische industrie produceert wordt legaal. Alles wat uit de natuur komt wordt verdacht gemaakt. Alles wat uit het laboratorium komt is betrouwbaar? Oh ja? Lees er over op: de vrije psych of bij Karel en Caroline , waar u nog veel meer informatie kunt vinden

En hoe ziet het met voeding? Een te groot onderwerp om hier uitvoerig te vermelden. Maar aspartaam (E951) wat in alle “light” producten zit, tast de hersenen aan. Wordt niet verboden! E nummers b.v. E173 is aluminium, en E507 is zoutzuur. Wat in bijzonder veel (samengestelde) gerechten zit is ziekmakend: glutamaat- E621. Koop en lees en verspreid het boekje: “Wat zit er in uw eten?” van Corrine Gouget. Website: Corinne Couget

En hoe is met de Mexicaanse griep / Swineflu? Hoe is die ontstaan? Hoe erg is die eigenlijk? En waarom moeten wij daartegen verplicht gevaccineerd worden? En wat zit er in het vaccin? Lees: aanklacht WHO of lees wat zit erin de spuit? Of: lees het boekje van Marcel Messing: Vaccineren of niet? Kijk ook op zijn website wij worden wakker. Kijk ook op de website van Karel en Caroline

En hoe is met de straling (electrosmog): uw mobieltje altijd bij u (tegen uw lichaam), de stralingsmasten op de daken van flatgebouwen? Aantoonbare klachten. O.a. Kanker. Stralingsriscio's of Stralende groeten of Stop UMTS Wordt er aandacht aan besteed? Nee, er is te veel geld mee gemoeid, net als met de farmaceutische industrie en de chemische industrie. Bemesting en gen-mutatie (Monsanto).

Als uitsmijter nog een paar andere verwijzingen. Kom je met deze informatie naar buiten dan wordt je al snel als paranoia “kaltgestellt”. Lekker, die is gek, dus daar hoeven wij niet meer serieus naar te kijken. Stel je voor dat je je gevestigd wereldbeeld zou moeten bijstellen! “Nee hoor, wij geloven in de gevestigd orde!” “De kranten liegen je toch niet zomaar wat voor? “De politici hebben wij toch zelf gekozen!” Als je echt wil weten wat er gaande is ga dan naar: David Icke's website of ga naar; info-wars of ga naar: niburu of als je werkelijk de poten onder je stole vnadaan wilt zagen en de religies, lees de boeken van Sechariah Sitchin of luister, als introductie, naar de lezing van Bram Vermeulen: ...In den beginne..

De boenstaande verwijzingen zijn maar een klein deel van wat er voor informatie beschikbaar. Maar hier heeft u voorlopig uw handen vol aan.

Tenslotte: het gaat om uw en mijn vrijheid. En ze gaat nooit in een keer verloren maar in kleine stapjes. Zorg dat het niet te laat is.

ACTIE!